HULLER ÁGOSTON
képzőművész
Törökbálint, 1944. április 19.

1185 Budapest,
Bakonybánk utca 16/a.,
telefon:  36/1/291-99 07,
mobil:    06/30/604-1992;   06/20/488-6638,  
e-mail:   huller@freemail.hu

 

1962        érettségi,
1964-68  Magyar Képzőművészeti Főiskola, sokszorosítógrafika tanszék,
1968-74  között sokszorosítógrafikai ill. könyvművészeti tevékenység,
1974-92  között főleg alkalmazott grafikai tevékenység,
1986-tól  foglalkozik festészettel is.

            Az általános és középiskoláit Pestszentlőrincen végezte.

1962  érettségi után szakma tanulása mellett a Dési-Huber István Képzőművész

            Körben Fenyő A. Endre, Gráber Margit és Tamás Ervin vezetésével szerezte meg

            a sikeres főiskolai felvételhez szükséges szakmai jártasságot.

1964  a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Fónyi Géza festőnövendékeként kezdte

            tanulmányait, majd az Ék Sándor vezette sokszorosítógrafika tanszéken képezte

            magát tovább Raszler Károly és Rozanits Tibor tanárok irányításával.

1968  művésztanári oklevelet szerez. Ez évtől, mint a Magyar Népköztársaság

            Művészeti Alapjának (ma: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) és

            a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának tagja, szabadfoglalkozású képző-

            művészként dolgozik.

            Mint képgrafikus, a Képcsarnok Vállalaton keresztül hozta forgalomba rézkarcait,

            linóleum metszeteit. Szakmai ismeretei bővítéseként könyvkiadói grafikai

            munkákkal  is foglalatoskodott.

            A kereskedelmi és reklámgrafikával már főiskolai évei idején kapcsolatba került,

            de ez a kapcsolat 1974-től vált meghatározóvá életében, amikor a Budapest

            Grafika Alkotóközösség tagjai közé hívta.

1992  az alkotóközösség megszűntéig kereskedelmi-és propaganda kiállítások,

            gyártmánykatalógusok, csomagolások tervezése tartoztak fő munkálkodási

            körébe.

1986  tagja lett a Festőművészek Budavár (Benczúr) Alkotóközösségének,

            ez időtől kezdve egyre intenzívebben kezdett foglalkozni a festészettel.

1989  első önálló kiállítása az Astoria szállodában. Következő kiállítása

1993  a Pestszentlőrinci Önkormányzat aulájában. Azóta évi rendszerességgel

            mutatja be újabb és újabb munkáit, melyeknek java része a hazai és határainkon

            túli magán és közgyűjteményekben találhatóak.

       

TAGSÁGOK:

          Fiatal Képzőművészek Stúdiója (1968-1979)
          Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
          Budapest Grafika Alkotóközösség, (1974-1992)
          Festőművészek Budavár Galériája (1986-1992)
          A 2005-ben alakult 5KOR Képzőművész Csoport alapító tagja, vezetője

          Pestszentlőrinc-Pestszentimre: PRO URBE kitüntetés (2017. március 14.)